Pedagoger & skolbibliotekspersonal

Workshops och föreläsningar modifieras i innehåll och omfång för att passa deltagarna. Vid förfrågningar och bokningar: skriv gärna i ett mail och berätta om er arbetsgrupp och vad ni önskar få ut av min medverkan så kan vi prata vidare kring ett upplägg som uppfyller målet.

Jag bygger gärna innehållet så att gemensamma diskussioner och enskilda reflektionsövningar kompletterar tips på arbetssätt och metoder.

Här följer några utgångspunkter till upplägg, rubrikerna kan väljas ut enskilt eller kombineras med varandra beroende på tidsomfång:

  • Hur vi skapar reflekterande litteratursamtal och bygger vidare med det egna skrivandet (tips på metoder, övningar och litteratur).
  • Kreativ och reflekterande litteraturundervisning, i läsandet och det egna skrivandet (tips på metoder, övningar och litteratur).
  • Hur vi arbetar med författarbesök som en del i undervisningen.
  • Hur vi kan fördjupa arbetet med litteraturförmedling.
  • Hur vi skapar ett skolbiblioteksrum som fungerar som en pedagogisk resurs.