Om Litteraturväggen.se

Litteraturväggen.se startades 2013 för att bygga vidare och visuellt komplettera boken Får man använda sin fantasi?. Första kapitlet i boken heter just Litteraturväggen och tar upp lektionsinslag som vi regelbundet kan arbeta med och sedan återspegla på klassrummets/skolbibliotekets egen Litteraturvägg. Tanken med en Litteraturvägg är att skapa ett självklart utrymme för litteraturen, väggen blir ett skyltfönster och en ständig påminnelse om alla litterära världar som finns.

Litteraturväggen.se har nu utvecklats till att vara en röst för barns läsande och skrivande. Bloggen uppdateras med tips till litteratursamtal, skrivövningar och andra lektionsidéer. Jag som uppdaterar heter Elin och arbetar bland annat med läs- och skrivprojekt ute på skolor. Jag håller i workshops och föreläsningar för pedagoger och bibliotekspersonal som fokuserar på hur vi kan arbeta kreativt och reflekterande med litteraturundervisning.

Bloggen uppdateras med ett antal inlägg i månaden, däremellan är det välkommet att följa Litteraturvaggen.se på Instagram.

Ps! Alla texter och bilder på bloggen som är från mina elever är publicerade med tillstånd.