Läs- och skrivworkshops i skolan

Alla mina workshops börjar med att jag berättar lite om mig, hur mitt läsande och skrivande ser ut och varför jag läser och skriver. Oavsett upplägg ingår det skrivövningar och att eleverna läser sina egna texter högt för varandra.

Här nedan finns några utgångspunkter och förslag till upplägg. Är ni i tankarna att starta ett längre läs- och skrivprojekt på er skola? Ta gärna kontakt med mig för att diskutera ett framtida samarbete.

 

Skrivworkshop

(Ett eller flera tillfällen, främst för årskurs 2-6.)

I en skrivworkshop skriver vi, väldigt mycket. Vi pratar om själva skrivprocessen: om hur man kommer igång med skrivandet, var alla idéer finns och hur man kommer över skrivkramp.

En skrivworkshop kan utgå från ett särskilt författarskap eller tema. Det kan handla specifikt om exempelvis: novellskrivande, poesi, om gestaltning, ordval, dialog, att skapa karaktärer eller hur en text är uppbyggd med början, mitt och slut.

.

Läsworkshop

(Ett eller flera tillfällen, främst för årskurs 1-6.)

I en läsworkshop börjar vi med att diskutera: är det viktigt att läsa? Vi pratar om olika typer av texter och att vår läsprocess ser olika ut beroende på vilken slags text vi ska läsa och vad vi vill få ut av texten. Vi pratar om metoder, strategier och knep att ta till för att vi ska förstå en text bättre. En läsworkshop kan också innehålla ett litteratursamtal kring en specifik roman, novell eller dikt.

 

Att arbeta med ett författarbesök

(Ett eller flera tillfällen, för grundskolans alla åldrar.)

Ska en författare komma till er skola? Med ett antal lektioner inför och efter författarbesöket arbetar jag tillsammans med klassens pedagog och elever. Vi läser författarens verk, samtalar om texterna och inspireras i det egna skrivandet. Syftet med lektionerna är att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av författarbesöket och att arbetet med författarbesöket ska få en naturlig plats i undervisningen.

 

Från mormors klätterträd till författare och förläggare

(Ett tillfällen, främst från årskurs 7 till gymnasiet.)

Ett författarbesök där jag berättar om min skrivresa, från det att jag började skriva på mitt första bokmanus när jag var 14 år till att jag idag driver ett bokförlag, publicerat fem böcker och frilansar i litteraturens värld. Hur hamnade jag här? Jo, ett av svaren finns i min mormors klätterträd.

Vid författarbesöket berättar jag om hur det går till när jag skriver en bok. Jag berättar om skrivprocessen och alla redigeringsfaser, jag visar omslagsskisser och marknadsföringsplaner. I mitt författarbesök vill jag dela med mig av min himmelsvida kärlek till litteratur och inspirera till läsning och att själv skriva.

Jag berättar gärna hur det är att starta eget företag som 20-åring och att växa in i rollen som egenföretagare med allt vad det innebär.