Läs mer på sidan ... Utdrag från boken Veckans ord

Veckans ord: Vinterträdgård

I bokens första kapitel – Litteraturväggen – berättas det om lektionsinslag som vi regelbundet kan arbeta med, lektion efter lektion, igen och igen. Ett av dessa inslag är Veckans ord, ett moment som säkert förekommer både här och där i olika versioner runt om i klassrummen. Hur vår version gick till går att läsa mer om på sidorna …

Continue Reading