Ämnesintegrera, Lektionsidéer, Skrivövning

Vattenpuss

Ämnesöverskrid och illustrera ordet vattenpuss. Eller gör en skrivövning där ni delar in gruppen i två grupper, den ena ska skriva en text där vattenpuss är ett verb och den andra gruppen skriver en text där vattenpuss är ett substantiv. Skriv i fyra minuter. Högläs för varandra.

Skrivövning

Stjärnfall

Skriv en text där två karaktärer betraktar ett stjärnfall. Skriv under sju minuter. Lämna din text till den som sitter till höger som nu fortsätter skriva på texten i sju minuter. Skicka texten ytterligare ett steg till åt höger för högläsning.

Skrivövning

Ernstdiktning

Ernst Kirchsteiger inspirerar icke endast i inredningssyfte. Han har, som ofta uppmärksammas, ett sätt att formulera sig på som ofta är väldigt unikt och fantastiskt. Att bläddra i boken Ernstologi som innehåller citat från Ernst är språkinspiration så det smäller i vitrinskåpet. Och varför inte välja ut ett av alla dessa citat som en startmening… Läs mer Ernstdiktning

Skrivövning

Skrivövning med stjärnor

Avsluta startmeningen: Jag har gått inunder stjärnor … Fortsätt skriv fem rader till. Du har sju minuter på dig. Lämna dikten till den som sitter till höger om dig, personen har två minuter på sig att sätta en titel på dikten. Högläs nu för varandra.