Ämnesintegrera, Lektionsidéer, Skrivövning

Vattenpuss

Ämnesöverskrid och illustrera ordet vattenpuss. Eller gör en skrivövning där ni delar in gruppen i två grupper, den ena ska skriva en text där vattenpuss är ett verb och den andra gruppen skriver en text där vattenpuss är ett substantiv. Skriv i fyra minuter. Högläs för varandra.

Lektionsidéer, Skrivövning

Veckans ord: Vinterträdgård

Ett återkommande lektionsinslag som Får man använda sin fantasi? tar upp är Veckans ord, mer om det i boken på sidorna 31-34. Bland annat står det om hur man kan bygga vidare med skrivövningar kring ordet/orden, som exempelvis med det här ordet som är ett av mina favoritord.