Lektionsidéer, Skrivövning

Veckans ord: Vinterträdgård

Ett återkommande lektionsinslag som Får man använda sin fantasi? tar upp är Veckans ord, mer om det i boken på sidorna 31-34. Bland annat står det om hur man kan bygga vidare med skrivövningar kring ordet/orden, som exempelvis med det här ordet som är ett av mina favoritord.