Lektionsidéer, Litteratursamtal

Lenka och Palko

                   Katalin Szegedi böcker Lenka och Palko skildrar mötet mellan Lenka och Palko en dag på lekplatsen. I Lenka ser vi mötet utifrån Lenkas perspektiv. I Palko utifrån Palkos perspektiv. Med andra ord är dessa två böcker alldeles utmärkta litteraturexempel när det kommer till diskussioner kring berättarkonsten. En fråga man… Läs mer Lenka och Palko

Ämnesintegrera, Lektionsidéer, Skrivövning

Vattenpuss

Ämnesöverskrid och illustrera ordet vattenpuss. Eller gör en skrivövning där ni delar in gruppen i två grupper, den ena ska skriva en text där vattenpuss är ett verb och den andra gruppen skriver en text där vattenpuss är ett substantiv. Skriv i fyra minuter. Högläs för varandra.