Läs mer på sidan ... Lektionsidéer Litteraturtips

Lenka och Palko

                   Katalin Szegedi böcker Lenka och Palko skildrar båda mötet mellan Lenka och Palko en dag på lekplatsen. I Lenka ser vi mötet utifrån Lenkas perspektiv. I Palko utifrån Palkos perspektiv. Med andra ord är dessa två böcker alldeles utmärkta litteraturexempel när det kommer till diskussioner kring berättarkonsten. En fråga …

Continue Reading