Tankar om skrivandet

Feedback i skrivundervisningen

En av Bokmässans större behållningar var för mig montersamtalet om den här systematiska översikten:

Skriften tog jag med mig i väskan och bär med mig innehållet nu i mitt arbete. Vill rekommendera den här läsningen för dig som också jobbar med barn och ungas skrivundervisning, för det finns en hel del klokt som direkt går att applicera till det praktiska arbetet.

Det jag tycker är intressant i resultatet är bland annat hur elever har lättare att få stöd av feedback om den kommer under deras skrivprocess, alltså när eleven är inne i skrivande med ett ännu inte färdigt utkast, än om eleven redan skrivit klart texten. Det står: ”I den forskning som ligger till grund för översikten finns inget stöd för att feedback på slutprodukter skapar goda förutsättningar för elever att ta tillvara synpunkter för fortsatt skrivande”. (s.15)

Det står också om vikten av dialog mellan eleven och läraren kring feedbacken, om en förståelseskapande dialog. (s. 27) Och om hur lärarens kroppsspråk kan påverka: ”forskarnas tolkning är att ett genomtänkt kroppsspråk och bemötande av elever kan möjliggöra även mer kritisk feedback utan att såra elever eller göra dem ledsna”. (s. 34)

Tips: läs allt i sin helhet här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *