Skrivövning

Barnsligt skrivande

Skriv en text där första ordet i den första meningen är ”barn”. Skriv under fem minuter. Skriv fem meningar på fem rader. Lämna över texten till den som sitter till vänster om dig. Den personen högläser texten genom att börja läsa på rad fem, sen rad fyra, rad tre … En baklängesläsning med andra ord. Vem… Läs mer Barnsligt skrivande