Läsövning Utdrag från boken

Svaren mellan raderna

Utdrag från sidorna 47-48 under rubriken ”Metoder att ta sig an läsandet”:

Då jag bad eleverna peka ut en aha-upplevelse under projektet svarade flera att läsa mellan raderna, det var någonting helt nytt. Flera av eleverna pekade även ut den nya kunskapen som en av de viktigaste under projektets gång. En slutsats som även jag dragit, för då vi aktivt arbetat med mellan-raderna-läsningen har nämligen de tydligaste resultaten visats i elevernas läsförståelse och analytiska förmåga.

En av eleverna berättade att han tidigare ägnat sig för mycket åt duttläsning, ett begrepp för det jag annars kallar skumläsa. Han menade att det tidigare inte gjort någon skillnad om han så läste en text tio gånger, han förstod den ändå inte. Nu däremot när han visste att han även skulle läsa det som stod mellan raderna blev det så väldigt mycket enklare. När jag frågade honom hur han tänkte att den nya erfarenheten skulle komma till användning svarade han:

”I matten.”

”På vilket sätt”, frågade jag.

”Man kan läsa en mattegåta om och om igen, men svaret finns inte där, på raderna, svaret finns …”, sa han och gjorde en konstpaus. ”Mellan raderna.”

Jag tittade på honom, fullständigt knockad av hans reflektion.

Vilket guldkornsögonblick.

Och jag tänker samtidigt att om en 12-åring kan göra kopplingen att samma metod för att läsa en dikt går att använda för att lösa en mattegåta borde även vi göra kopplingen till hur viktigt läsandet är och låta det ta det utrymmet i undervisningen som det är förtjänt av.

2 Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *