Ämnesintegrera, Lektionsidéer, Skrivövning

Vattenpuss

Ämnesöverskrid och illustrera ordet vattenpuss. Eller gör en skrivövning där ni delar in gruppen i två grupper, den ena ska skriva en text där vattenpuss är ett verb och den andra gruppen skriver en text där vattenpuss är ett substantiv. Skriv i fyra minuter. Högläs för varandra.