Läs mer på sidan ... Skrivövning

Kärleksskrivande

Några idéer på skrivövningar apropå kärlek: Skriv en önskan till kärleken, avsluta startmeningen: Jag önskar att kärlek / kärleken … Tillsammans sätter ni sedan ihop alla meningar till en gemensam långdikt för klassrummets egen Litteraturvägg. Brainstorma tillsammans ord som ni förknippar med kärlek, förslagsvis typ 20 stycken ord. Skriv sedan en dikt utan att använda er …

Continue Reading