Litteraturtips Skrivövning

Skapa nya ord!

Anna Ribbing och Mati Lepp har tillsammans gjort boken Bananflugor och kramsnö – Hur ser orden ut? (2004, Eriksson & Lindgren). Här samlas funderingar kring vad det innebär att bo i en trea, att benet har somnat, att lampan har gått och varför heter det ögonsten, smörgås och varför säger man just sjusovare? Boken avslutas …

Continue Reading