Läs mer på sidan ... Utdrag från boken Veckans ord

Veckans ord: Vinterträdgård

I bokens första kapitel – Litteraturväggen – berättas det om lektionsinslag som vi regelbundet kan arbeta med, lektion efter lektion, igen och igen. Ett av dessa inslag är Veckans ord, ett moment som säkert förekommer både här och där i olika versioner runt om i klassrummen. Hur vår version gick till går att läsa mer om på sidorna …

Continue Reading
Att äga läsandet Länkar vidare

Är det omanligt att läsa?

Hur försöker då lärare motivera elever att möta skönlitteraturen? En del lärare säger att det är ”bra” att läsa och hämtar argument ur kursplanen i svenska: litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker den personliga och kulturella identiteten. Men dessa argument räcker inte för att överbrygga ett (manligt) läsmotstånd. På DN:s Kulturdebatt publicerades …

Continue Reading
Utdrag från boken Veckans citat

Veckans citat: C.S. Lewis

Ett återkommande lektionsinslag som boken tar upp är Veckans citat, i inledningen står det: ”Det finns väldigt många smarta människor som sagt väldigt smarta saker och det går att uppmärksamma i lektionsinslaget: Veckans citat. Citatet kan handla om precis vad som helst egentligen: skrivandet, läsandet, fotboll, kärlek eller livet. Det är alltid spännande och utmanande …

Continue Reading